Historie

Založení sboru

Ku kterému dni byl sbor založen, není nám známo, víme jen, že to bylo mezi 25. lednem a 6. březnem r. 1907. Pomáhaly sice při začátcích různé ty dary, ale nejvíce si pomohli hasiči sami. Tehdy se tomu neříkalo brigády, ale zato se pracovalo a nejvíce ze všeho pomohlo nadšení a společný pohled k cíli. V tom nám musejí být naši předkové vzorem! Dnes nám jazyk nikdo nebere, dnes vy mladí nevíte, co je to jít prosit, nevíte, co je to bojovat o každého člověka, který nevěděl, neb zapomněl, že jeho krev je českého původu. Bojovalo se i knihami -- ty udělaly mnoho!

Koncem 19. století tlačily rakouské úřady na to, aby v každém městě i v každé vesnici byl založen hasičský sbor. V roce 1895 byl založen ve Větřkovicích německý hasičský spolek "Freiwilige Feuerwehr". Podle farní kroniky obce Větřkovic slavil tento sbor 29. června 1925 30leté jubileum svého trvání. Podle výpovědi Františka Vladaře, dlouholetého velitele místního českého hasičského sboru a také okrskového velitele požárníků, byl prvním velitelem německého hasičského sboru dobrovolných hasičů místní občan Jan Benischek čís. 18. Náměstkem byl Antonín Grossmann čís. 44. Více o funkcionářích místního německého požárního sboru není známo. Původní hasičské skladiště německého hasičského sboru bylo v době Elbla (nebo Wernera ?) naproti kostelu. Za panskou zahradou byl postaven stožár k sušení hadic. V německém hasičském sboru byli i občané české národnosti.

V čele sboru stáli členové mladí i staří a všichni ruku v ruce stáli v boji za ochranu majetku bez rozdílu, zda byl český nebo německý. Sbor se nespokojil jen činností požárnickou, působil též osvětově, rozšiřoval kulturu a za to mu budiž dík. Dnes nevidíme jen to, že za 50 let činnosti českého hasičského sboru se staví již čtvrtá zbrojnice, ale i to, kolik krásných divadelních představení, scén, akademií a písní bylo nacvičeno ve sboru, kolik uměleckých souborů sbor pozval, když sám na vše nestačil. A byl to zase jen sbor dobrovolných hasičů, který v obci postavil jeviště, který zakoupil kulisy pro divadlo, který zakoupil první auto do Větřkovic, který uchopil do svých rukou promítání filmů a mnoho zábav a večírků, kterým vděčíte za zábavu zemědělského lidu, kterého jinak celý rok čeká těžká práce doma i na poli.

Z dějin požárního sboru

A nyní ještě něco z dějin našeho požárního sboru: Prvním jeho starostou byl zdejší nadučitel Augustin Maiwald. Prvním velitelem byl František Urbánek čís. 70.

Zmínka o první zbrojnici

V roce 1910 byla postavena zbrojnice. Je to dnešní dům čís. ?, náležející p. J. Elblovi. Do roku 1910 musela býti stříkačka, zakoupena již 30. srpna 1908 na dluh, uschována v soukromé stodole u p. Hellebranda č. 57. to byl také důvod, proč byla první ruční stříkačka svěcena teprve 21. 6. 1911. Až byla postavena zbrojnice.

Stavba velké nové zbrojnice 1957

Dějiny nynější zbrojnice jsou vám již známy a jste právě svědky stavby a přestavby zbrojnice nové. Je to naše dílo, i když finanční zajištění nám poskytuje ve výši 147.000 Kčs státní pokladna, patří díky vám všem, kteří jste již přiložili pilnou ruku k dílu, i vám, kteří ji ještě přiložíte.

Kronika

kronika nahled

Dobové foto

dobova nahled

Členové ČSPO

Členové ČSPO 80.let - 1897

clenoveCSPO80let